Profil spoločnosti

Spoločnosť LESS & Co, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb vlastníkom lesa. Vznikla v roku 2003 ako 100% dcéra spoločnosti LESS a.s., ktorá v tomto obore podniká už od roku 1992. Značka LESS si v priebehu tejto doby vydobyla významné postavenie na trhu a dobrú povesť medzi svojimi zákazníkmi. Vďaka tomu spoločnosť neustále rastie a naberá stále širšie spektrum služieb.

 

PESTUJEME VÁŠ LES - PRE VÁS!

LESS & Co, s.r.o. je schopná prevziať všetku potrebnú starostlivosť o lesný majetok kdekoľvek na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jednoducho povedané - Váš les vieme spravovať tzv. na kľúč. Mimo iného Vám tým pomôžeme k splneniu povinností, ktoré pre majiteľov lesov vyplývajú zo zákona. Predovšetkým však chceme, aby Vám les prinášal trvalý úžitok.

Partneri z radov vlastníkov lesa (štátne, obecné a mestské, súkromné, ad.) oceňujú predovšetkým odbornou úroveň personálu, nasadenie moderných technológií a pružnosť v reakcii na ich požiadavky.

 

HOSPODÁRIME SO ŽIVÝMI ORGANIZMAMI

Vieme, čo stromy pre svoj zdarný rast potrebujú. Spoločnosť si je vedomá jedinečnosti lesných ekosystémov a snaží sa obhospodarovať les citlivo a múdro. V prirodzenom kolobehu lesa často zbierame plody minulých generácií lesníkov. Preto si omnoho viac uvedomujeme nevyhnutnosť pokračovať v ceste našich predkov a riadime sa ich múdrosťou.. LESS & Co, s.r.o. investuje do moderných, perspektívnych technológií, ktoré umožňujú efektívnejšie hospodárenie a sú k lesu šetrnejšie a dozeráme na stále zvyšovanie odbornej kvalifikácie našich zamestnancov, ktorí sa stavajú stále pružnejší voči Vašim požiadavkám.

 

VŠETKO ČO LES POTREBUJE

Komplexnosť poskytovaných služieb vychádza zo širokého záberu firmy, ktorá pre majiteľov lesných pozemkov zaisťuje menovite tieto činnosti:

 • príprava plôch pred zalesnením
 • uhadzovanie haluziny
 • zakladanie lesa (zalesňovanie)
 • ochrana kultúr proti zveri, hmyzu, burine, hlodavcom, hubám atď.
 • výchova lesných porastov (presvetľovanie, prerezávky a prebierky)
 • ťažobné práce: motorovými pílami, harvestermi
 • približovanie: traktormi, UKT, LKT, koňmi, forwardermi, lanovkami
 • doprava dreva ( moderné odvozné súpravy )
 • poradenstvo, vrátane zaistenia funkcie odborného lesného hospodára
 • výkupy drevnej hmoty, vrátane nákupu dreva tzv. nastojato
 • likvidácia následkov živelných a biologických kalamít
 • rekonštrukcie lesných porastov
 • nákup, predaj a prenájom lesných pozemkov
 • vyhotovenie lesných hospodárskych plánov
 • dodávka sadbového materiálu: lesných drevín, okrasných drevín
 • rekultivácia priemyselných plôch a skládok
 • projekty ekologických stavieb

 

VŠETKO ČO LES POSKYTUJE

Spoločnosť LESS & Co, s.r.o. sa neobmedzuje len na tradičné lesnícke aktivity, spojené s obnovou, ochranou a pestovaním lesa. V rámci rozvojových projektov ponúkame prácu a hospodárenie so zeleňou aj mimo lesné porasty.

Zaujímavé odkazy