Účtovníctvo

Naša spoločnosť poskytuje nasledovné služby:

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie miezd
 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Personalistika
 • Kontrola účtovníctva
 • Zastupovanie pred inštitúciami

Súhrn služieb v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.

Zameriavame sa na malé a stredné spoločnosti a to hlavne na právnické osoby pôsobiace v rôznych oblastiach. Taktiež poskytujeme naše služby aj fyzickým osobám, resp. živnostníkom.

Vždy sa snažíme pracovať tak, aby boli naši klienti spokojní s poskytovanými službami. Kladieme vysoký dôraz na presnosť, kvalitu a rýchlosť.

Ako to funguje:

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb, kde budú presne stanovené podmienky našej spolupráce. Následne nám vo vopred dohodnutých intervaloch dodávate všetky potrebné vstupy, ktoré spracujeme. V okamihu ukončenia Vás kontaktujeme a po dohode sú Vám zasielané Vami požadované výstupy. Ak pri spracovávaní účtovníctva narazíme na nejaké problémy, tieto potom riešime buď telefonicky, emailom prípadne pri osobnom stretnutí.

Ak sme pre Vás neznáma spoločnosť, skúste nás kontaktovať, a reakciou na riešenie Vašich problémov zistíte, či sme pre Vás vhodný partner.

Iné služby:

 • intrastat
 • skladová evidencia
 • spracovanie účtovníctva u Vás
 • založenie spoločnosti
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Romana Húsková
mobil: 00421 902 967 602,
e-mail: huskova@less.sk

Zaujímavé odkazy